fredag 23 oktober 2009

Varmt välkomna hem

Det har förmodligen skrivits allt för mycket redan om detta ämne.
Jag talar förstås om Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par.
Det var förstås också väntat. Faktum är ju dock att Svenska "kyrkan" (kyrkan inom citationstecken då Svenska kyrkan såsom samfund knappast längre kan betraktas såsom ett kristet samfund med tanke på att de i en så pass grundläggande fråga som ju inte är en ordningsfråga utan just en lärofråga går ifrån Bibeln) redan år 2005 med beslutet att välsigna samkönade pars partnerskap.

Men innan Svenska "kyrkan" tog sitt beslut hade redan en baptistförsamling, Norrmalmskyrkan, sagt ja till att "viga" samkönade par. Dagen skrev: "Norrmalmskyrkan, en av de större församlingarna i Svenska baptistsamfundet, blir den första enskilda svenska församlingen som öppnar för vigsel av homosexuella."

Hos Svenska "kyrkan" finns det, och har alltid funnits, en vilja att anpassa sitt samfunds roll till att hela tiden passa tidsandan. Det kan knappast kallas att kalla ut till en radikal efterföljelse av Jesus Kristus när man inte hymlar om att man hela tiden anpassar sig efter vad som för tillfället tycks vara hippt att göra.

Frikyrkorna har ju en helt annan utgångspunkt och det tycks för mig minst sagt förvånande att en frikyrkoförsamling beslutar att "viga" samkönade par då detta i grunden går emot vad Bibeln säger. Å andra sidan har frikyrkor tyvärr en tendens att ofta kunna tolka Bibelns ord lite väl fritt. Det är inte helt ovanligt att man projekterar Bibelord i en kontext som de aldrig var menade för.

Elisabeth Sandlund, chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagen skriver om konsekvenserna av Svenska "kyrkans" beslut att "viga" samkönade par: "För andra blir beslutet det som knuffar dem över till ett annat protestantiskt samfund eller till Katolska kyrkan."

Därför vill jag välkomna alla som känner sig vilsna till Katolska Kyrkan.
Alla som önskar vila på Klippan (se Matteus 16:18-19 där Jesus säger till Petrus: "Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.") känn er varmt välkomna till en kyrka när er!

(För oss katoliker: om ni ser några vilsna själar på söndag eller någon annan söndag, som ni inte sett tidigare, ta mod till er och hälsa på de. Jag vet att jag själv hade uppskattat det mycket. Jag inbillar mig att vi katoliker generellt tyvärr är mycket dåliga på den här sociala delen, och detta är just den delen vi har mest att lära oss från protestanterna.)

Vill även förstås understryka att jag inte har några som helst problem med personer med homosexuell lust, men det vore att vilseledda dessa bort från Frälsningen och det Eviga Livet i vår Himmelske Faders närhet att säga till de att leva ut sina lustar. Likaså är det likväl fel att en kvinna och en man utanför äktenskapet har sex, eller att inom äktenskapet använda preventivmedel, men det var inte riktigt ämnet för detta inlägg.

SvD: Ja till homovigslar i Svenska kyrkan

10 kommentarer:

Teija sa...

Faktiskt är jag mer förvånad över baptisterna i denna fråga än över svenska kyrkan. Av svenska kyrkan väntar jag mig snart polygami och ett avskaffande av Bibeln... Men baptister trodde jag höll sig till Bibelns ord. Det är sannerligen en sorglig tid vi lever i.

Simon sa...

Alla som stödjer sig på den protestantiska tanken Sola Sciptura (som är en helt främmande bibelsyn för oss katoliker) relativiserar tron och kommer förr eller senare att förfalla.

minutz3 sa...

Jo, trodde heller inte att baptister skulle göra såhär... Det hade jag aldrig kunnat inbilla mig.

I USA (som väl baptisterna härstammar ifrån) så är baptisterna i allmänhet några av de mest trogna till Bibelns ord.

Att man stöder sig enbart på Skriften gör ju ingen skillnad i just den behandlade frågan. Däremot gör det ju att man kan tolka saker och ting fel i sitt sammanhang, det har vi ju sett med tolkningen av "Kristi brud" exempelvis... Men när det gäller vissa frågor är det otvetydiga svar som ges i Bibeln, i andra fall behöver man lite mera kunskap om det sammanhang i vilket det hela är i. Där har många protestanter en lång väg att gå. Se till exempel på Jehovas Vittnen som menar på att man inte kan ta emot eller ge blod, det härstammar ju i en text i Bibeln som riktar sig till en specifik församling som inte skall äta blodsmat av respekt till judarna.

Aloysius sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Aloysius sa...

Ja, det är tragiskt att Svenska kyrkan har infört en ordning som strider mot traditionen, kyrkofädernas skrifter, läroämbetets undervisning och inte minst mot Bibelns ord.

Då känner jag en djup glädje och tacksamhet att jag sommaren 2008 upptogs i Katolska kyrkan, den kyrka som tror och bekänner sanningen, och inte väter pekfingret och sticker upp det i skyn för att känna av vart opinionens vindar blåser.

Zoltan sa...

Minutz3,

Alla är välkomna till katolska kyrkan.

Men, tycker du inte det är osmakligt att utnyttja situationen?

De kristna i SvK som nu känner sorg och förvirring behöver främst lugn, tröst och våra böner.

Jag hoppas att de som söker sig till katolska kyrkans gemenskap gör det av övertygelse och kärlek, inte av förbittring.

Strö inte salt i såren...

Det finns gott om andra människor i vårt land att på ett positivt sätt förkunna evangeliet för.

minutz3 sa...

Zoltan: som katoliker tror vi att det är enbart genom Katolska Kyrkan vi kan nå frälsningen. Det är enbart genom att följa henne som vi vet att vi kan nå frälsningen, sedan finns det som det också nämns i Katolska Kyrkans Katekes andra sätt som enbart Herren själv känner till.

Sedan ser jag det inte som att jag utnyttjar situationen. Jag försöker mest förklara faktum, och faktum är att Svenska "kyrkan" egentligen aldrig haft en biblisk grund (exempelvis att man tolererar omgifte vilket är direkt emot Jesus egna ord, liksom att man låter världens furste styra samfundet är också det emot Bibelns ord - åt världen det som tillhör världen, åt Gud det som tillhör Honom.).

Men nu befinner vi oss vid en mycket speciell tidpunkt när det blir allt tydligare vilka som står för det sanna och goda och vilka som står för det falska och onda.
Så ja, jag tar chansen att evangelisera, det är helt korrekt.
Jag vet inte om jag skulle kunna se min Herre i ögonen när Han frågar mig om alla de som gick förlorade p.g.a. att jag höll tyst. Med det inte sagt att det finns tid för tystnad, det finns det, men jag tror inte nu är tiden för det, men det får man väl avgöra själv. Svenska "kyrkan" har som samfund gjort sitt val av sida, och det är inte på de kristna de valt att ta sida för, om man säger som så.

Sedan får ju alla medlemmar i Svenska "kyrkan" göra sitt val, vems sida de önskar stå på.

Jag vet att det kan tyckas bryskt det jag skriver, men det är sanningen så som jag har förstått den. Jag är alltid redo att ompröva min position om jag får fram nya variabler att ta i beaktning.

Allt gott!

Simon sa...

Så trogna bibeln är väl inte baptister väl? :P

Andreas Holmberg sa...

Jag har alltid velat tillhöra den katolska kyrkan också på ett synligt sätt. Men den romersk-katolska kyrkan tar ju inte emot mej, eftersom jag likt Chrystostomus m.fl. tror mer på Romarbrevet 3 och 4 än på 1854 års dogm - och i följd därav naturligtvis inte heller kan erkänna 1870 års.

Så - saken är enkel: Jag FÅR inte tillhöra romersk-katolska kyrkan; däremot får jag (fortfarande) tillhöra Svenska kyrkan och arbeta för det politiska systemets störtande. Jag har mej bekant att romersk-katolska kyrkan bitvis var moraliskt och teologiskt mycket illa ute (bl.a. i statens klor) under den senaste delen av medeltiden (och redan Skänninge möte 1248 visade ju att äktenskapet inte av påven hölls högt i ära, jfr Strindbergs "Högre ändamål"), så jag misströstar inte (ännu) helt om Svenska kyrkan heller.

Anders sa...

Andreas Holmberg

Dina frågor är berättigade. Men de kanske går att reda ut. Frågan är om SvKy situation går att reda ut. 1593 när påvens auktoritet kastades ut, blev SvKy ett politiskt instrument.

Frågan om synd och syndare går att reda ut. Katolsk tro är inte motsägelsefull. Skriften går att läsa med katolska glasögon. Maria-Jesus och Adam-Eva har alla levt syndfria (sistnämnda föll dock). Alla är dock beroende av Kristi verk. Tag kontakt med närmsta katolska präst, så reder han (inte hon) ut problemmen. Sen är du välkommen in i den världsvida gemenskap som trotsar landsgränser och tid och rumgränser. Dessutom trotsar påven alla statschefer i alla tider, men ibland har även han böjt sig. Påven är inte syndfri, men kan inte ändra ett beslut gällande tro-eller moral. Så homovigslar, prästinnor eller aborter blir aldrig katolska fenomen. Soli Deo gratia.
+anders gunnarsson