onsdag 10 juni 2009

Humanisterna lovprisar Svenska kyrkan

"Kristendomen växer i världen just nu, inte minst i länder som Centralamerika, Sydamerika, delar av Asien och det är en mycket konservativ och dogmatisk kristendom som växer, det är en kristendom som trakasserar homosexuella, som fängslar kvinnor för att dem har gjort illegala aborter med långa fängelsestraff, 70 000 kvinnor varje år dör i sviterna av illegala aborter, för att de inte har tillgång till legala aborter. Det är kristendomens sanna ansikte internationellt. Det är inte den svenska, liberala, moderna, mjuka Svenska kyrkan. Den är naturligtvis mycket, mycket bättre, så att säga, än den här kristendomen. (Christer Sturmark bjuder här i slutet på ett leende över hela ansiktet)" - Christer Sturmark, ordförande Humanisterna

"Katolska Kyrkan är uppenbarligen ett stort problem, samtidigt som privat tro på den mer liberala Svenska kyrkan är ett mycket mindre problem. " - Henrik Thomé

..."man skall se på det kristna arvet ungefär som vi ser på det asatroende, alltså vår gamla asatro, alltså man behåller dem bitar som är bra men man tar bort dem bitarna som är dåliga. Lite som Svenska kyrkan gör i Sverige faktiskt, att man tar bort det som är gammaldags och inte bra och behåller det som alla är överens om, och tycker är fint och bra."... - Knut Stahle, styrelseledamot Unga Humanister

Självfallet utmålas Katolska Kyrkan som ett av de största hoten, och Svenska kyrkan som positivt.
Med rätta förstås, från liberala ateisters synvinkel.

Humanisterna


Om någon har missat det så har föreningen Humanisterna satsat stort med annonser i tidningar och på stan med kampanjen "Gud finns nog inte".

Resume.se: Gud finns nog inte
Dagen: ”Humanisternas kampanj har endast i syfte att svartmåla troende”
Dagen: Ny kampanj av Humanisterna

12 kommentarer:

Anonym sa...

Christer S försöker inte ens dölja att han har hybris: "Vi tillhör... en elit"

Anonym sa...

Man kan dra en rolig slutsats: Katolska kyrkan är för kristna, Svenska kyrkan för ateister :-) Jag vet inte om "Humanisterna" blir glada att se att det finns en annan samfund för ateister.

Bitte sa...

Haha, det är faktiskt riktigt underhållande att se vad de här människorna brer på med snobberiet och självrättfärdigheten. Sturmark är ju oslagbar när det gäller att låta truten gå. Först it-guru, sen ett försök till politisk karriär i Fp och nu ateistguden nummer ett. Vad kommer härnäst? Vi väntar med spänning!

Patrik Lindenfors sa...

Det finns även en bok som hör till kampanjen. Du kan läsa mer om den här: http://www.bokengudfinnsnoginte.se/

minutz3 sa...

Patrik Lindenfors: jag tror inte jag skulle sätta den boken i händerna på något barn. Man råkar ut för tillräckligt många angrepp som troende i Sverige så som det är, men visst, om föräldrarna finner det gott att installera ateismen i barnen så gillar de väl boken.

Personligen så har jag lite svårt att förstå, såhär i efterhand egentligen varför man som ateist är så "fanatisk". Om man nu inte tror på Gud så kan man ju vara nöjd med det, men å nej, man skall predika för andra att så är fallet (jag har själv gjort det).

Det tycks vara fullständigt ologiskt.

Däremot så blir det fullständigt logiskt när man förstår att Gud nog finns. Det är betydligt mera logiskt än motsatsen. Det logiska ligger i att man såsom otroende försöker springa all världens väg ifrån Gud. Man vill inte att det skall vara så. Men när man sedan förstår att det faktiskt inte rör sig om någon som bara sätter krav utan gör det utav en anledning, utav kärlek till oss, så förstår man det bättre. Ingen kärlek är helt utan villkor, så är det bara.
Om man exempelvis har en son som har pistoler så är det troligt att man om denne inte förändrar sig och gör bot och bättring skickar ut denne. Likaså kan inte en människa som inte tar avstånd ifrån det onda och gör det goda ta del i Guds rike, vår Faders hem.

Det som jag finner mest oroande med de ateister jag råkar på idag är dock att de flesta tycks fullständigt förneka moralen och etiken.

Allt gott!

StenHuggarn sa...

Hej!

Har startat en liten smidig webbring som sammanfogar våra kristna hemsidor och bloggar! Gå med du med och sprid ditt budskap, öka även trafiken till din sida.

Webbringen heter Frälsaren.

/StenHuggarn.

http://fralsaren.blogspot.com/2009/06/fler-besokare.html

Nikola sa...

Märkligt hur hätska kommentarer från denna religiösa hemsida, är detta att vända andra kinden till? För det första är Humanisterna inte ute efter att förbjuda religioner, inte ens att ta bort dem, Humanisterna är ute efter att jämställa alla livsåskådningar som jämlika, att alla får tro vad de vill och att ingen skall förtryckas på grund av detta.

dessutom vill inte Humanisterna att mystisk tro skall påverka lagstiftning, utbildningsväsendet eller annan politik. Unga människor skall inte indoktrineras utanför hemmen, utan få välja själva, i den mån det är möjligt. Det är humanisternas mål och om ni var lite mer ödmjuka skulle ni också förstå detta, men tydligen går inte det.

Märkligt att det inte går att finna en minsta gemensam nämnare mellan oss Ateister och religiösa. Mina religiösa vänner och jag har inget problem att samsas om moraliska grundvärderingar, men när det blir en debatt såhär offentligt börjar en väldig aggression byggas upp, och argumenten förvrids till oigenkännlighet.

Sturmark är MYCKET noga med att visa enorm respekt för alla religioner, inklusive mindre kända sådana. Det är oerhört viktigt för Humanisterna att inte göra skillnad på livsåskådningar, men att poängtera att det är svårt för oss att diskutera om mystik eftersom ateister inte anser detta vara möjligt att kommunicera om objektivt. Man får finna andra lösningar till kommunikation, det måste väl religiösa också vilja?

minutz3 sa...

Nikola: det jag främst motsätter mig i Humanisternas budskap är att deras värderingar varken är logiska eller rimliga. Man talat om "fri" sexualitet, om rätten att döda sina ofödda barn (abort), om hjälp att dö (istället för hjälp att leva..), osv.

Detta är långt ifrån vilken syn på moral och etik jag själv hade såsom ateist. Om det funnits ateister som stod för detta såsom Humanisterna gör idag när jag var yngre (tja, för säg nio år sedan) hade jag förmodligen sökt Gud fortare än jag gjorde.

Jag påstår heller inte att staten skall regleras utifrån vad min tro säger, däremot vad som är moraliskt och etiskt korrekt. Varken abort, sex utanför äktenskap, eller dödshjälp är moraliskt eller etiskt korrekt.
Det är ingenting ett gott samhälle kan tolerera, oavsett om det har en gudstro eller ej.

Homosex kan inte heller tolereras av ett sunt samhälle, då det är en bland många sexuella perversioner som förnedrar människans värdighet.

Allt gott!

Johan sa...

@ minutz3. Du kan väl skicka ett sms om du kommer på fredag! Vore kul!

Bitte sa...

Man får finna andra lösningar till kommunikation, det måste väl religiösa också vilja? skriver Nikola.

Självklart måste det finnas kommunikation mellan ateister och troende! Jag har själv flera goda vänner som är ateister - jag är ju uppvuxen i en helt ateistisk miljö så det är inte så konstigt. Jag har inga som helst problem med att umgås med icke troende, eftersom de flesta av mina vänner faktiskt är det. Jag älskar dem och respekterar dem precis lika mycket som jag älskar och respekterar mina religiösa vänner.

Men Humanisterna är ju inte bara ateister - de förespråkar en fundamentalistisk ateistisk livssyn, och fundamentalism är aldrig svaret på frågan.

Lars Karlsson sa...

"det jag främst motsätter mig i Humanisternas budskap är att deras värderingar varken är logiska eller rimliga. Man talat om "fri" sexualitet, om rätten att döda sina ofödda barn (abort), om hjälp att dö (istället för hjälp att leva..), osv." - minutz3

Jag förstår inte vad du tycker är ologiskt eller orimligt i Humanisternas budskap. Fri abort innebär till exempel att varje människa själv får välja vilken sorts moral som skall följas. Om man inte gillar abort så är det fritt att låta bli, om man gör det så har man iaf möjligheten till det. Samma med de andra sakerna.

"Varken abort, sex utanför äktenskap, eller dödshjälp är moraliskt eller etiskt korrekt." - minutz3

Säger vem och varför? Du måste väl inse att det är dina egna värderingar (som du helt omotiverat vill påstå är allas). Det är precis detta Humanisterna vill motverka. Humanisterna vill ge valmöjligheter till individerna att följa sina moraliska värderingar.

"Homosex kan inte heller tolereras av ett sunt samhälle, då det är en bland många sexuella perversioner som förnedrar människans värdighet." - minutz3

Även om en sådan här åsikt fullständigt dryper av religiösa värderingar så behöver man såklart inte vara religiös för att tro detta. Jag har dock inte sett någon motivering om varför du har rätt om dessa saker och alla andra har fel. I övrigt läs ovan.

minutz3 sa...

Lars Karlsson: jag vet inga människor som faktiskt tycker det är okej att utan någon som helst grund annat än för sin egen bekvämlighets skull döda en eller flera andra människor.

Om någon håller denna åsikt så borde dock ett sunt samhälle sätta denna person på ett mentalsjukhus.

Ändå är det precis detta som abort handlar om.

Jag vill dessutom påstå att det inte går att hitta på en egen moral. Det finns evig, oföränderlig moral och etik, och denna har alla människor en skyldighet att följa. Sedan om de väljer att inte följa den får det konsekvenser. I viss fall bör även samhället gå in och skydda mot dessa individer, kanske även från sig själva. I Storbritannien är t.ex. självmordsförsök förbjudet. Straffet blir tvångsvård. Jag ser det som en mycket bra lag, som man skulle kunna applicera på fler områden, t.ex. prostitution, d.v.s. att den som säljer sex automatiskt omhändertas för psykisk vård och förmodligen avvänjning från droger (vilket är mycket, mycket vanligt bland prostituerade, förmodligen för att döva samvetet, blir troligen som en ond cirkel).

Homosex exempelvis är emot hur vi är skapade. Jag är inte emot homosexuella personer. Däremot så har allting sin kontext. Det mest är okej om det sker i rätt kontext, t.ex. sex inom äktenskapet, mat i måttliga mängder, osv.

Allting jag ovan redogjorde för är ingenting som man behöver ha en Gudstro för att förstå eller tillägna sig.

Allt gott!