lördag 23 juni 2007

Tio anledningar att vara katolik

Jag läste i fredagens utskick från DisciplesNow.com om tio anledningar till att vara katolik, vilka jag känner behöver översättas till svenska, och jag tänker göra det så gott jag bara kan helt enkelt;

Tio orsaker att vara Katolik
1. Vi är samfundet som kommer ihåg Jesus.
2. Katolicism har universalitet.
3. Katolicism gör orädda yrkanden.
4. Kyrkan är en familj.
5. Vi har storartade hjältar och hjältinnor.
6. Katoliker har alltid något att fira.
7. Vi drar nytta av spiritualitet./Vi stödjer oss på/är influerade av en rik andlighet/spiritualitet.
8. Vi tar starka ställningar för fred och rättvisa.
9. Kyrkan kan rymma spänningar.
10. (Vad skulle du lägga till? _______________)

Engelska originalversionen;
Ten Reasons to be Catholic
1. We are the community members that remember Jesus. 2. Catholicism has universality. 3. Catholicism makes bold claims. 4. The Church is a family. 5. We have splendid heroes and heroines. 6. Catholics always have something to celebrate. 7. We draw on a rich spirituality. 8. We take staunch stands on peace and justice. 9. The Church can contain tensions. 10. (What would you add?_______________)

Om du märker att något är fel översatt så skulle jag vara jätteglad om du berättade det, antingen genom att lägga till en kommentar här eller via e-post; minutz3@gmail.com

3 kommentarer:

Kristina sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Kristina sa...

Lägger gärna till mer än 1 påstående:P
10. Vi är den Kyrka som Kristus själv grundade med en oavbruten tradition på 2000 år
11. Vi har apostolisk succesion och kan därför förmedla alla de sju heliga sakramenten giltigt
12. Vi har sätt till att bevara styret av Kyrkan så som Kristus själv önskade, alltså med en påve som är Petri efterträdare
13. Vi har bevarat den enda sanna tron som Kristus gav oss för 2000 år sedan obefläckad och kan därför garantera att det fortsätter så.

The Swede1875 sa...

Kristi eukaristiska närvaro... ;-)