fredag 8 juni 2007

Bikt etc - frågor och svar

I måndags skickade jag vår präst Fredrik ett e-brev om några saker som jag under en tid undrat över. Jag tänkte att det kunde vara intressant att publicera dessa frågor respektive svar.

Fråga 1: Jag undrar hur lång tid innan Mässan på Söndagarna man bör vara i kyrkan för att ha chans att bikta sig?
Svar 1: Enklast att avtala tid för bikt, också i samband med Mässorna, även om det ofta går bra att komma en halvtimme innan.

F2:
För biktningen, behöver man vara konfirmerad eller dylikt?
S2: För bikt behöver man vara döpt - man går vanligtvis till sin första bikt precis innan man går till första kommunion.

F3:
Förresten, i och med konfirmationen, får man automatiskt ta emot Jesu kropp och blod, i form utav oblat och vin?
S3: Första kommunion tar man vanligtvis emot som barn (ca 8 års ålder), men det kan även ske senare, innan man konfirmeras - och då tar man emot både under brödets och vinets gestalt.

F4:
Hur många procent alkohol innehåller vinet, är det förenligt med att vara nykterist?
S4:Vinet är naturligt, dvs. varken lättvin eller starkvin. Det är en pågående debatt i Kyrkan om vad göra med kommunikanter som inte kan tänka sig att dricka ur kalken. En möjlighet är att bara ta emot kommunionen under brödets gestalt - då Kristus inte går att dela så får man varken "mer" eller "mindre" av Kristus om man tar emot under enbart brödets gestalt. En annan möjlighet är "intinktion", dvs. att prästen doppar hostian i kalken och därefter lägger hostian på kommunikantens tunga. Men, detta är något som man med fördel kan tala om direkt med en präst.

Inga kommentarer: