måndag 7 december 2009

51 Psalmen

51:a psalmen i Psaltaren från Gamla Testamentet tordes vara bekant, dess innehåll åtminstone, för den flitige bevistaren utav den Heliga Katolskt Kristna Mässan:

"För sångmästaren; en psalm av David, när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba.
Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.
Ty jag känner mina överträdelser, och min synd är alltid inför mig.
Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon; på det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar.
Se, i synd är jag född, och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden; så lär mig då vishet i mitt innersta.
Skära mig med isop, så att jag varder ren; två mig, så att jag bliver vitare än snö.
Låt mig förnimma fröjd och glädje, låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder, och utplåna alla mina missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och giv mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig icke från ditt ansikte, och tag icke din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna dina vägar, och syndarna skola omvända sig till dig.
Rädda mig undan blodstider, Gud, du min frälsnings Gud, så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
Herre, upplåt mina läppar, så att min mun kan förkunna ditt lov.
Ty du har icke behag till offer, eljest skulle jag giva dig sådana; till brännoffer har du icke lust.
Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedrövat hjärta skall du, Gud, icke förakta.
Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.
Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig, brännoffer och heloffer; då skall man offra tjurar på ditt altare."

Detta blev häromdagen som ett blixtnedslag för mig. Plötsligt så fick jag ett helt annat perspektiv inte bara på Gamla Testamentet utan även på den Heliga Mässan.
Det hela fick helt enkelt ett större perspektiv, att bådadera är en del utav det Största, en del av den fullständiga och oförändrade Sanningen, som fanns före Tiden.

Vill passa på och rekommendera en låt med julanknytning, som är mycket trevlig och videon likaså: Jars Of Clay "Love Came Down At Christmas"

6 kommentarer:

David sa...

"för den flitige bevistaren utav den Heliga Katolskt Kristna Mässan"

Nu förstod jag inte riktigt, om man ska vara helt ren och ortodox i sin lära finns det ingen som helst sann "mässa", "liturgi" eller "gudstjänst" överhuvudtaget utanför Katolska Kyrkan? Endast de präster som vigts av biskopar som står i full kommunion med den Apostoliska Stolen kan besitta makten att fira en sann Mässa?

Rätta mig om jag har fel...

minutz3 sa...

Det är helt korrekt David, det var mest för icke-katolskt kristna bloggläsare som jag skrev det så att det skulle framgå tydligt vad jag verkligen menade :-P

Den Förlorade Sonen sa...

Hmm... riktigt så enkelt är det inte, det finns sanna sakrament utanför Kyrkan.
De Ortodoxa har giltiga präster och giltig eukaristi likaså SSPX (om de nu verkligen är utanför Kyrkan.)

David sa...

Den Förlorade Sonen: SSPX bör nästan betraktas som en del av Kyrkan, anser jag, men jag är inte riktigt säker angående den Ortodoxa kyrkan, de är ju faktiskt schismatiker då de skiljde sig från Katolska Kyrkan år 1054, men om jag inte har fel så har patriarken av Konstantionopel hävt exkommuniceringen precis som den Heliga Stolen och därmed är de väl inte schismatiker?

minutz3 sa...

FSSPX kan och bör väl betraktas som katolskt, om än inte en del av den Katolska Kyrkan, vilket förstås låter lite konstigt... Med det sagt så säger man från Kyrkan centralt att man inte bör ta emot t.ex. Försoningens Sakrament (bikt) hos FSSPX, däremot kan man i nödfall ta emot Eukaristin. FSSPX Mässa kan man också i nödfall bevista, om det inte finns en annan katolsk kyrka som är möjlig att ta sig till för att uppfylla Mässplikten.

Även så är fallet med Ortodoxa Kyrkan, det är okej i yttersta nödfall att bevista en ortodox Mässa, men man bör inte gå i den istället för en katolsk Mässa. Man bör heller inte ta emot kommunion i Ortodoxa Kyrkan då detta skulle innebära att man visade att man håller med de (i sitt avståndstagande till Petrusämbetet exempelvis).

Detta är i alla fall vad jag fått veta.

Anders sa...

Hej! Du skriver: ” Det hela fick helt enkelt ett större perspektiv, att bådadera är en del utav det Största, en del av den fullständiga och oförändrade Sanningen, som fanns före Tiden. ”
Jag vill kommentera om sanningen

[Att skilja åt] Den historiska personen som det står skrivet om i originalversionen som blev redigerat till ”Matteuseusevangeliet” hette Ribi [titel liknande Rabbi] Yehoshua. Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”.

Ribi Yehoshuas – Messias - ursprungliga undervisning var i enlighet med direktiven i ”Moseböckerna” och den förvrängdes sedan av hellenister [not 1]. Den förvrängda undervisningen finns nu att läsa i ”Matteusevangeliet”. Ribi Yehoshuas – Messias - efterföljare hette Netzarim [försvenskat till ”nasaréer”] och de gjorde sitt bästa att praktisera direktiven i ”Moseböckerna” icke-selektivt; och för att följa Messias idag krävs det att man gör sitt bästa att praktisera direktiven i ”Moseböckerna”. [not 2]

Messias var en människa han blev skapad av Skaparen. Han fanns inte före tiden. Och sanningen är att Skaparen kräver av alla människor att praktisera direktiven i den judiska Bibeln – 5 Mosebok 6:4-9, 5 Mos. 13:1-6, Jesaja 1:17-18, Hesekiel kapitel 18…på hebreiska.
Skaparen ändrar Sig inte – Malakhi 3:6. Detta är sanningen!


Vidare, Ribi Yehoshua blev ett offer. Implikationerna av hans undervisning och den judiska Bibeln är att direktiven i ”Moseböckerna” fortfarande gäller och man ska göra sitt bästa att praktisera dem för att Skaparen I Sin nåd ska utskänka Sin förlåtelse.

Att följa Messias undervisning – leder en in i att observera direktiven i ”Moseböckerna” – och leder en i en levande och riktig relation med Fadern, vilket är väldigt meningsfullt!!!


Not 1: Länk

Not 2: Alla uttalanden bevisade från den judiska Bibeln och vederhäftig forskning på Netzarim