måndag 24 augusti 2009

Religiositet avgör valet

Dagen sammanfattar: "Kristna röstar borgerligt, bokstavstroende kristna stöder Kristdemokraterna. Muslimer röstar på Socialdemokraterna." men i Göteborgs-Postens artikel "Religionen påverkar folks politiska åsikter" finns en del att uppmärksamma.

..."Bokens resultat visar att muslimer i stor utsträckning stödjer Socialdemokrater och att stödet för Kristdemokraterna och även Centerpartiet är förhållandevis stort bland kristna. Bland kristna är stödet för Kristdemokraterna starkast bland frikyrkliga väljare jämfört med personer som tillhör Svenska kyrkan. Bland frikyrkliga väljare är stödet för Kristdemokraterna starkare bland mer konservativa frikyrkor (som pingströrelsen) jämfört med mer moderata frikyrkor (som Missionskyrkan). Starkast är stödet för Kristdemokraterna bland människor som är med i konservativa frikyrkor och som tror att Bibeln är Guds ord och därför bokstavligen sann. Fem av sex sådana bokstavstroende kristna stödjer Kristdemokraterna."... (mina markeringar)

En lite fundering kring detta är väl dels att det är lustigt med uttrycket "bokstavstroende". Personligen ser jag mig som Bibeltroende, inte bokstavstroende, vilket jag med det menar att jag tror helt och fullt på Bibeln, men att den måste ses som en helhet och i sitt sammanhang. Det går inte att bara ta Bibeln rakt upp och ned och säga att man följer den till punkt och pricka, då Bibeln ofta är snårig och olika avsnitt kan tyckas motsäga varandra.

Men slutsatsen måste ändå bli att statsvetaren som sammanställt rapporten intygar att de som faktiskt tar sin kristna tro på största allvar tillhör Kristdemokraternas största bas.

..."Stödet för Vänsterpartiet är starkast bland dem som inte ber, inte går på religiösa möten, som tydligt tagit avstånd från religion genom att inte vara med i Svenska kyrkan eller något annat religiöst samfund och som klart och tydligt menar att Bibeln bara är en vanlig bok.

Religiöst likgiltiga väljer S
För Socialdemokraternas del är stödet starkt bland dem som kan beskrivas som religiöst likgiltiga. Dessa ber aldrig, besöker aldrig någon gudstjänst, har ingen uppfattning om Bibelns innehåll och de har heller inte tagit aktivt ställning mot religion utan är alltjämt kvar i Svenska kyrkan.

Ett undantag från att religiösa väljare stödjer borgerliga partier är muslimer. Över 70 procent av de västsvenska muslimerna stödjer Socialdemokraterna. Nästan alla västsvenska muslimer sympatiserar med ett parti i det rödgröna blocket. Endast fyra procent av de västsvenska muslimerna sympatiserar med ett borgerligt parti. Det muslimska stödet för S förklaras inte av klass eller andra faktorer. Inte heller utmärks muslimer av att inneha vänsteråsikter. När svarspersonerna i frågeundersökningarna själva placerar sig på en vänster-högerskala är det ungefär lika vanligt att muslimer uppfattar sig som vänster som bland övriga befolkningen."... (mina markeringar)

Att Vänsterpartisterna tydligt tar avstånd från all slags tro torde inte komma som någon överraskning, kanske heller inte att de flesta (religiöst tillhörande) Socialdemokrater dels tillhör Svenska kyrkan men aldrig ber, går aldrig i kyrkan (förutom förmodligen vid bröllop, dop eller annan tillställning) eller har något som helst grepp om vad Bibeln egentligen säger.

Det mest intressanta är förstås att de flesta muslimer tycks sympatisera med Socialdemokraterna enligt undersökningen. Detta torde kanske dels bero på en sekularisering av muslimerna likt de flesta svenskar - d.v.s. man går i kyrkan när man "måste" (bröllop, dop, osv.) men bryr sig inte nämnvärt om varför det finns egentligen, utan detta är helt enkelt en "tradition". Bara för traditionens egna skull. Därför är det kanske inte så konstigt att man, om man inte har något grepp om detta, röstar på ett parti som är en av de största försvararna av abort"rätten" - rätten att döda ditt eget barn - och som förespråkar samkönade äktenskap, mera sexuell indoktrinering (okej med allt som "känns" bra) osv.

Det som däremot verkligen förvånar är dels två saker: att inte fler som tar Bibeln på allvar funderar på att rösta på Sverigedemokraterna, som tycks vara mera emot abort än Kristdemokraterna i dagsläget.

Men också det faktum att Kristdemokraterna som parti inte ställer upp på frågor som är viktiga för oss kristna som tar Bibeln på allvar, såsom just att skydda det ofödda barnets liv, att hålla den lagliga formen av äktenskapet mellan en kvinna och en man och att propagera för avhållsamhet innan äktenskapet och kyskhet i allmänhet.

Min uppmaning och förhoppning är att fler kristna som tar sin tro på allvar går ut för att förändra samhället i en livsbejakande riktning. Likt Roland Utbult så vet jag personligen att det är mycket svårt att få något som helst gehör om man är kristen eller står för den moral och etik som följer med i de flesta partierna, men idag tycks som sagt Kristdemokraterna vara det minst sämsta av alternativen, och kanske även Sverigedemokraterna.

12 kommentarer:

Bitte sa...

Intressant inlägg och intressanta (om än, som du påpekar) ganska förutsägbara resultat i undersökningen!

Jag förstår dock inte att du återkommer till Sverigedemokraterna som ett röstbart alternativ för kristna. Jag menar inte att Sd är nazistiska, för det är de ju inte (sådant är rent förtal egentligen) men de är heller inte kristna, åtminstone inte på det sätt som borde vara önskvärt för katoliker. Oavsett Sd:s syn på aborträtten är den kristenhet som företräds av Sd är starkt luthersk, och starkt nationalistisk, och går stick i stäv med den världsvida katolska kyrkans lära och tro. Vi katoliker är inte nationalister och vår kyrka är inte nationell. Vi kan aldrig förenas med Sd - alldeles i synnerhet som de ser vår tro som en "invandrarreligion" som inte hör hemma i Sverige.

minutz3 sa...

Bitte: som sagt, att jag återkommer till Sverigedemokraterna är just att de vad jag förstått tydligare tar moraliska ställningstaganden än Kristdemokraterna, i frågor om abort, äktenskap, osv.

Att de då är lutherska tycks inte mig något större problem, de må så vara hedningar eller satanister (dock ganska orimligt att de skulle vara det senare i alla fall..) så länge de driver frågor i rätt riktning i så pass viktiga frågor som livets okränkbarhet liksom äktenskapets helgande.

Sedan må katoliker ha en annan syn ifråga om immigration exempelvis. Det är ingen fråga som Katolska Kyrkan tar ställning till - i starkt kontrast till det mänskliga livets okränkbarhet och unioner (Katolska Kyrkan har exempelvis starkt tagit avstånd mot partnerskapslagar eller att staten på något sätt skall erkänna homosexuella relationer).

Att vara patriot är heller inte något som är står i kontrast till att vara katolik, tvärtom.

Det finns mig veterligt en rangordning vad som bör vara viktigast för en katolik:
1. Gud
2. Familjen
3. Nationen

Allt gott!

Johan J sa...

Jag undrar över muslimerna. Jag har ännu inte sett någon analys som kan förklara varför de röstar som de gör.

Sekulariseringen bland muslimerna tror jag inte är så pass stor. Å andra sidan är ju inte heller något av de borgerliga partierna eller Sd särskilt pro-life, så på den frågan tror jag det är nästan är dött lopp om man inte är väldigt insatt i politiken och ser de små nyansskillnaderna mellan partierna.

På sitt sätt är det ju bra att muslimerna röstar rött-grönt. Det lär passivisera dem och göra deras religion lika harmlös som SvK på lite sikt. Taktiskt kontraproduktivt av muslimerna, så kanske en viss sekularisering finns ändå, eller finns förklaringen hos skickligt arbete av det socialdemokratiska partiet? Det senare tror jag mest på. De har lyckats vinna vissa nyckelpersoner som sedan propagerar för S bland muslimerna.

Bitte sa...

minutz3 - kyrkan har absolut tagit ställning i frågan om flyktingfrågan - både här i Sverige och utomlands. Och en helt annan ställning än Sd, dessutom.

Bitte sa...

Man ska skilja på patriotism och nationalism. Nationalism är en politisk ideologi/princip som säger att stat och nation bör sammanfalla, d.v.s. att statens fysiska gränser skall överensstämma med en befolknings geografiska utsträckning. Nationalism kan därför i hög grad ses som en ideologi om gränser.
Nationalismens framväxt i slutet av 1700-talet är bland annat hårt knuten till den sk reformationen, (även till kapitalismen och industrialismens framväxt).

Vår världsvida kyrka är inte en del av det nationalistiska tänkandet överhuvudtaget. Kyrkan har uttalat sig mycket kritiskt om den växande nationalismen både i Sverige och övriga världen.

Vår biskop Anders har bland annat sagt följande:

"Vi som tillhör en världsvid Kyrka är alltid misstänksamma mot allt som luktar överdriven nationalism, ja, också mot den nationalism light som är så typisk för många i vårt land."

Det hindrar inte att vi måste be för vårt land - och att vi kan älska vår nation - men det är lite annorlunda än den nationalism som Sd förespråkar.

H. B. Palmaer sa...

Bitte,

Kan man rösta på S? På Mp? På Fp? På M? på C? På Vp? På abort-Kd?

Varför just Nd?

Nationalism är ett luddigt begrepp. Det kan stå såväl för franska revolutionens totalitära dyrkan av staten som för vanlig fosterlandskärlek. Oftats används det i dag i förklenande syfte.

Hur många omfattar i dag en sund fosterlandskärlek? Hur många katolska präster predikar om fosterlandskärlek?

Det som Sd står för hade alla svenska partier kunnat stå bakom 1955. Det är vår tid som är extrem. Inte Sd.

Biskop Anders må säga vad han vill, men han talar aldrig om svenskars rätt att förbli svenskar, och den rätten har kyrkan traditionellt sätt alltid försvarat. Är det en representativ bild av kyrkans lära som han ger? Pius XII lovprisade Franco...

Katolska kyrkan är ingen international.

H. B. Palmaer sa...

Ursäkta: min första fråga var menad att lyda så här: Varför just Sd?

H. B. Palmaer sa...

Bitte,

Nej, kyrkan har inte "tagit ställning i flyktingfrågan". Om än enskilda kyrkomän kunnat säga både det ena och det andra. Av vilket inget är bindande.

Kyrkan kan nämligen inte säga vad som är rätt och fel mer än principiellt. De konkreta omständigheterna hör till den politiska sfären, som där är autonom. Och principerna för invandring är inte de som du antyder.

Varje land har rätt att reglera invandringen. Därvid har staten en skyldighet att ta hänsyn till mottagarlandets allmänna bästa, till vilket hör bl a identitet. Jämför med gäster i ditt eget hem, så kanske du förstår.

Slutligen: kyrkan tar inte ställning. Hon lär däremot ut den tro Kristus och apostlarna undervisade i. Svenska kyrkan, Amnesty och TV4 tar ställning - inte kyrkan.

H. B. Palmaer sa...

Två kommentarer till den artikel som minutz3 citerat och analyserat.

Orsaken till att kristna inte röstar på Sd beror fr a på att svenska kristna är snällistiska. De tror sedan 35 år tillbaka att en kristen fr a är dum och snäll. Självutplånande. Naiv. Det är ju f ö vad kyrkliga ledare predikat i snart 40 år. Så... Kristna från Östeuropa, Rysslnad eller den mohammedanska världen har däremot inte hjärntvättats och påminner därför om svensks kristna sådana de var 1109, 1315, 1490, 1769, 1824, 1901 eller ännu 1952.

Om muslimerna: det finns undersökningar som visar att mohammedaner i hela Väst röstar vänster. Inte bara i Sverige. Även praktiserande mohammedaner. Skälet är enkelt och har inget med sekularisering att göra: vänstern är massinvandringens, de många bidragens och multikultibabblets mest fanatiska och säkra stöd.

Detta visar f ö hur naiva svenska kristna är som tror på något slags samarbete med muslimer kring "familjevärden". Mohammedaner sätter sin etnisk-religiösa tillhörighet främst. Sina gruppintressen främst. De tänker genomföra sharia här så som de redan börjat genomföra sharia i England. Och då struntar de i kristna grupper.

R4K3L sa...

Hahaha, min mamma är kristen och utövande men hon röstade på Vänsterpartiet!

Bationi sa...

Det är väl klart att man som kristen måste rösta på vpk?
Vilket annat parti tar så avstånd från pengar (kapitalet) och har så stor empati för de svaga?
Kd dansar ju kring mammon lika mycket som m och lika lite har de empati för de svaga - de som av olika anledningar inte orkar klara sig själva.
Hos högern finns ingen ursäkt om man inte klarar sig inte.

minutz3 sa...

Jag tycks helt ha glömt bort denna diskussion...

Bitte: att biskopen tar ställning i en sådan fråga är inget som påverkar oss katoliker, detta har exempelvis kardinal Joseph Ratzinger (vår nuvarande påve) fastställt. Andra exempel är frågor såsom huruvida ett krig är rättfärdigt eller ej, eller dödsstraffet. Jag skulle kunna vara helt emot invandring, för dödsstraffet och för irakkriget trots att inget av detta är något som de högsta representanterna för vår tro delar, men ändå vara en katolik i god ställning till Kyrkan och få ta emot kommunion.

Däremot om jag skulle exempelvis vara för socialism eller dylika idéer, eller abort, embryonal stamcellsforksning eller på något sätt mena att samhället skulle erkänna homosexuella handlingar skulle jag inte kunna ta emot kommunion, eftersom jag då skulle gå emot Kyrkan i frågor där man faktiskt inte kan ha en annan åsikt. Om man vill ha en god relation till Kyrkan vill säga.

H. B. Palmaer: Sverigedemokraterna är de facto, som jag fick bekräftat från de, för embryonal stamcellsforskning vilket är mycket sjukare än abort. Därutöver är det ju det faktum att SD faktiskt inte önskar ta bort abort helt, utan bara sänka gränsen.
Kristdemokraterna tycks i dagsläget vara det minst onda som jag kan se det. Sedan att deras ekonomiska politik är åt fanders, tja, så är det ju tyvärr, finns ju inte så mycket att välja på. Skulle mer än gärna se ett parti som "Lag och Rättvisa" som finns i Polen här i Sverige. Om man kan outsourca nästan allting annat borde vi väl kunna outsourca politiken också? ;-)

Bationi: felet med de flesta partier på vänsterkanten är ju att de faktiskt önskar beslagta det som man rättmätigt arbetat ihop för. Man vill dessutom i grunden ta bort relationen mellan arbetet och arbetets frukt. Det går i grunden emot hur allting är beskaffat. Att självmant önska vara en del av en kommunitet är en annan femma, och ingenting som kristendomen kräver, men som är ett gott sätt att leva på.